InfoblockMagyar Falu ProgramTop Plusz

Elektronikus_ugyintezes

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán látogatottsága mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat

Mátranovák Község Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

Mátranovák Község Önkormányzat 

Háziorvos 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Nógrád vármegye, 3143. Mátranovák, Szabadság út 6. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, felnőtt korú lakosság ellátása, valamint iskolaorvosi feladatok ellátása. A háziorvosi feladatok ellátása egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy egészségügyi vállalkozás formájában is történhet. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 • Egyetem, orvos 
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 
 • B kategóriás jogosítvány, 
 • MOK tagsági igazolvány 
 • büntetlen előélet 
 • cselekvőképesség 

 

 • Egészségügyi alkalmasság igazolása 
 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesített és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásokról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai 
 • Szakmai és személyes fényképes önéletrajz 
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 • Nyilatkozatok: 
 1. a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik 
 1. a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér 
 • Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat. Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről. 
 • Igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról 
 • Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása 
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2024. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodor Ernőné polgármester nyújt, 32/363-357-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Mátranovák Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3143. Mátranovák, Szabadság út 38.) Kérjük a borítékon feltüntetni: Háziorvos. 
 • Elektronikus úton Bodor Ernőné polgármester részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül 
 • Személyesen: 3143. Mátranovák, Szabadság út 38. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. A pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásról. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Mátranovák Község honlapja – 2023. augusztus 31. 
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2023. augusztus 31. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A praxisjog felett Mátranovák Község Önkormányzata rendelkezik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. Az Önkormányzat felújított szolgálati lakást tud biztosítani. A körzet tartósan betöltetlen. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matranovak.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. szeptember 8. 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.